Africa Animal Diversity - janetogrenphotography
Vervet Monkeys

Vervet Monkeys

Lake Nakuru

VervetMonkeyLakeNakuru1502266785